تماس با ما

ارتباط با فرمانداری فلاورجان

آدرس: فلاورجان چهارراه فرمانداری

شماره تماس: ۳۷۴۲۰۰۰۶-۰۳۱

شماره پیامکی: ۰۰۰۰۰۰۰

شماره فکس: ۳۷۴۲۰۰۱۱-۰۳۱

کدپستی: ۱۲۳۴۵۶۷۸

آدرس الکترونیکی:

بخشداری قهدریجان:

b-ghahderijan@falavarjan.gov.ir

بخشداری پیربکران:
b-pirbakran@falavarjan.gov.ir

بخشداری مرکزی:
b-markazi@falavarjan.gov.ir