آزادسازی خرمشهر

همایش بزرگداشت سوم خردادماه؛ سالروز فتح خرمشهر شامگاه روز گذشته سوم خردادماه۱۴۰۱ درناحیه مقاومت بسیج شهرستان فلاورجان برگزارشد.

۴ خرداد ۱۴۰۱