آزادسازی کمربندی جنوب غرب

جلسه با مالکین آزادسازی کمربندی جنوب غرب استان اصفهان (محدوده شهرستان فلاورجان) صبح چهارشنبه ۱۰ اسفندماه برگزار شد.

۱۱ اسفند ۱۴۰۱