آزادگان

همایش آزادگان تکریت۵

دکتر معینی فرماندار فلاورجان در همایش آزادگان تکریت۵ شرکت نمود و با تعدادی از آزادگان سرافراز دوران دفاع دیدار و گفتگو کرد.

۱۰ مهر ۱۴۰۱

دکتر مهدی معینی فرماندار فلاورجان در پیامی سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان در مراسم جشن خانوادگی آزادگان شهرستان فلاورجان حضوریافت وبه ایراد سخنرانی پرداخت

۵ مرداد ۱۴۰۱