آزاد سازی جاده

جلسه آزادسازی جاده ۳۵متری بوستان-اردال با حضور دکتر معینی فرماندار فلاورجان،برگزار شد.

۲۴ اسفند ۱۴۰۱