اتحادیه

فرماندار فلاورجان گفت: در بحث تخلفات صنفی با هیچ کس تعارف ندارم و تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد که قطعاً حضور دستگاه های نظارتی، امنیتی و بسیج هم چون گذشته به این موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

۲۹ فروردین ۱۴۰۱