اجلاسیه

اجلاسیه کنگره شهدای کارگر شهرستان فلاورجان در سالن شهید مطهری اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم برگزار شد

۱۷ دی ۱۴۰۱