اخبار

برنامه ملاقات مردمی دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به صورت چهره به چهره با شهروندان شهرستان برگزار شد.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به همراه بخشدار مرکزی، رئیس اداره ورزش و جوانان و اعضای شورای اسلامی فلاورجان در برنامه باستانی کاران شهرستان در زورخانه فلاورجان حضور یافت.

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

در راستای پاسخگوئی به مشکلات و تکریم ارباب رجوع، برنامه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره فرماندار فلاورجان با مردم شریف شهرستان برگزار شد.

۱۷ اسفند ۱۴۰۰