ارباب رجوع

ظهر روز گذشته۲۴ اردیبهشت ماه، جلسه پرسنل فرمانداری با دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان با حضور معاونت فرمانداری و بخشدار مرکزی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توصیه‌های دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان: با گشاده‌رویی از مردم استقبال کنید و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهید.

۱۷ فروردین ۱۴۰۱