اردوگاه

دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و شهردار و شورای ابریشم در جشن ویژه دختران روزه اولی (نسل فیروزه‌ای) در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم شرکت نمود.

۲۹ فروردین ۱۴۰۱