استاندار اصفهان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی در شهرستان‌ها و نهضت ملی مسکن به ریاست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان برگزار شد.

۱۸ اسفند ۱۴۰۱