اشتغال

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان فلاورجان به ریاست دکتر معینی فرماندار فلاورجان برگزار شد.

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

جلسه صنعت گران وفعالان اقتصادی شهرستان فلاورجان باحضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری؛ یکشنبه ۲۱ فروردین ماه۱۴۰۱ برگزار شد.

۳۰ فروردین ۱۴۰۱