اقشار بسیج

دکتر معینی سپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان در همایش فرماندهان حوزه ها؛ پایگاه ها و اقشار مختلف بسیج شامگاه چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه حضور یافت.

۲۵ فروردین ۱۴۰۱