امربه معروف

جلسه مشترک ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان فلاورجان در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

۱۷ فروردین ۱۴۰۱