امنیت

همایش امنیت و فرهنگ سازی غذای حلال با حضور ضابطان و ناظران ذبح شرعی ۴ استان در اردوگاه شهید بهشتی شهرستان فلاورجان برگزارشد.

۱۲ شهریور ۱۴۰۱