امور شهری

جلسه ساماندهی انبارهای خرید و فروش ضایعات در شهرستان فلاورجان به ریاست مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد.

۲۱ اسفند ۱۴۰۱