امین

دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به همراه معاونت فرمانداری، با حضور در شرکت داروسازی امین از روند آزمایشات، تولید و عرضه داروهای این شرکت بازدید کرد

۱۶ فروردین ۱۴۰۱