انتظامی

فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان فلاورجان با دکتر معینی سرپرست جدید فرمانداری دیدار کردند.

۲۲ فروردین ۱۴۰۱