بازار

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فلاورجان، به ریاست مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان و با حضور دیگر اعضا این ستاد در دفتر فرمانداری برگزار شد.

۱۷ بهمن ۱۴۰۰