بازدیدسرزده

دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان هم زمان با روز جهانی دامپزشکی با حضور سرزده در ادارات جهادکشاورزی ودامپزشکی از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این ادارات را مورد بررسی قرار داد.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دکتر معینی فرماندار به صورت سرزده از اداره آب و فاضلاب مرکز فلاورجان بازدید کرد..

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱