بازرسی

مانور میدانی تنظیم بازار و تشکیل تیم‌های بازرسی اصناف، درپی تاکید فرماندار فلاورجان مبنی بر نظارت بر بازار شب عید.

۱۳ اسفند ۱۴۰۱

با حضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان، با تعدادی از واحدهای نانوایی سطح شهرستان که دارای تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه بودند برابر قانون برخورد شد.

۳ خرداد ۱۴۰۱

فرماندار فلاورجان گفت: در بحث تخلفات صنفی با هیچ کس تعارف ندارم و تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد که قطعاً حضور دستگاه های نظارتی، امنیتی و بسیج هم چون گذشته به این موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

۲۹ فروردین ۱۴۰۱

فعالیت جهادی سرپرست جدید فرمانداری فلاورجان همچنان ادامه دارد

۱۴ فروردین ۱۴۰۱