بجگرد

مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان به همراه مدیر آبفا شهرستان از وضعیت انشعابات و آسفالت معابر روستای بجگرد بازدید کرد.

۹ اسفند ۱۴۰۰