بخشداران

نشست صمیمی دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزارشد.

۱۶ فروردین ۱۴۰۱