بخش پیربکرا

دکتر معینی فرماندار فلاورجان در ابتدای ساعت کاری روز گذشته ۲۱آذر ماه، با حضور در بخش پیربکران به صورت میدانی بازدیدکرد.

۲۳ آذر ۱۴۰۱