بسته های ورزشی

صبح چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه دکترمهدی معینی فرماندار شهرستان فلاورجان به همراه سرهنگ جواد فصیحی از محل آماده سازی و توزیع بسته‌های ورزشی بومی محلی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بازدید به عمل آوردند.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱