بسیج ادارات

سرهنگ  محمد شفیعی رئیس بسیج ادارات استان اصفهان به همراه فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان فلاورجان با دکتر معینی فرماندار در محل دفتر فرمانداری دیدار و گفتگو کردند

۲۰ دی ۱۴۰۱