بنیادمسکن

مهندس غلامحسین خانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان به اتفاق بلدی رئیس بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان با دکتر مهدی معینی فرماندار دیدار کردند.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱