بهداشت ودرمان

دکتر معینی به همراه معاونت فرمانداری، بخشداران و شهردار و اعضای شورای اسلامی به صورت سرزده از مرکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) قهدریجان و مرکز بهداشتی و درمانی زازران بازدید کرد.

۸ شهریور ۱۴۰۱