تعطیلات نوروز

جلسه کارگروه خدمات سفر ویژه تعطیلات نوروز به ریاست مهندس موسوی معاونت فرمانداری و با حضور مسئولین ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

۹ اسفند ۱۴۰۰