توانمندسازی

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای طرح برنامه مقابله با فقر مطلق با حضور دکتر معینی فرماندارشهرستان فلاورجان در دفتر فرمانداری برگزار شد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱