توزیع عادلانه

صبح روز گذشته هشتم خرداد ماه، هفتمین جلسه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به صورت ویدیوکنفرانس با حضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولین برگزار شد.

۹ خرداد ۱۴۰۱

ششمین جلسه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با حضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری، معاونت فرمانداری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و دیگر اعضاء برگزار شد.

۵ خرداد ۱۴۰۱