توهین

درپی اظهارات وقیحانه و سخیف یکی ازسران فتنه سال۸۸، فرماندار شهرستان شهدای خط شکن فلاورجان پیامی صادر کرد.

۲۲ مرداد ۱۴۰۱