جهادکشاورزی

صبح امروز دوشنبه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۱ آیین تکریم و معارفه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان هم زمان با روز جهانی دامپزشکی با حضور سرزده در ادارات جهادکشاورزی ودامپزشکی از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این ادارات را مورد بررسی قرار داد.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱