جولرستان

دکتر معینی فرماندار به همراه معاونت فرمانداری، بخشدار مرکزی و رئیس اداره راهداری شهرستان از پل روستای حسین‌آباد (مشترک با شهر درچه) یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان و از مطالبات مردم روستا در حوزه راهداری و حمل ونقل بازدید کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱