حفاظت

جلسه توجیهی رزمایش خودحفاظتی و مراقبتی شهرستان فلاورجان به ریاست دکترمعینی فرمانداردر سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

۴ شهریور ۱۴۰۱