خبرگزاری

دکتر مهدی معینی فرماندار فلاورجان ۹شهریورماه۱۴۰۱ ضمن بازدید از دفتر خبرگزاری فارس استان اصفهان به سوالات خبرنگاران فارس پاسخ داد.

۱۲ شهریور ۱۴۰۱