دستگاه اجرایی

صبح امروز پنج شنبه۲۲اردیبهشت ماه۱۴۰۱ مدیران دستگاه های خدماتی و اجرایی بیمارستان امام خمینی (ره)؛ اداره بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت باما با دکتر مهدی معینی فرماندار شهرستان فلاورجان دیدار وگفتگو کردند.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیش از ظهر جمعه دوم اردیبهشت ماه، دکتر معینی سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان به صورت سرزده از دستگاه‌های خدماتی و خدمات رسان بازدید کرد.

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه بررسی مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی شهرستان فلاورجان  صبح چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱با حضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری ؛ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۲۵ فروردین ۱۴۰۱