دفتر

جلسه صنعت گران وفعالان اقتصادی شهرستان فلاورجان باحضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری؛ یکشنبه ۲۱ فروردین ماه۱۴۰۱ برگزار شد.

۳۰ فروردین ۱۴۰۱