رسالت

دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به همراه معاونت فرمانداری با حضور در مرکز توانبخشی و پشتیبانی شغلی رسالت فلاورجان از فعالیت‌های این مرکز بازدید نمود.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱