روز جهانی قدس

دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس ۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۱به همراه مردم شریف و روزه دار شهرهای فلاورجان و قهدریجان حضور یافت.

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱