ساخت و ساز غیرمجاز

جلسه کارگروه پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور دکتر معینی فرماندار فلاورجان، برگزار شد.

۲۴ اسفند ۱۴۰۱