ستاداربعین

جلسه ستاد اربعین شهرستان فلاورجان به ریاست دکتر معینی فرماندار فلاورجان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۲۷ مرداد ۱۴۰۱