ستادعتبات عالیات

اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان فلاورجان ضمن خیر مقدم به دکتر معینی سرپرست جدید فرمانداری اهم فعالیت های این ستاد را تشریح کردند.

۲۴ فروردین ۱۴۰۱