شفافیت

فرماندار فلاورجان گفت: در بحث زکات باید توجه به شفافیت در اولویت باشد زیرا گسترش نظام جذب باید به گونه‌ای باشد تا اعتماد مردم افزایش یابد.

۳۰ فروردین ۱۴۰۱