شهرک صنعتی

جلسه بررسی تامین آب و اضافه بهای آب شرب مصرفی شهرک صنعتی اشترجان با حضور دکتر معینی رئیس هیئت امناء شهرک، رئیس اداره صمت و رئیس اداره آبفا ۱۸ اردیبهشت ماه در محل دفتر فرمانداری برگزار شد.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه صنعت گران وفعالان اقتصادی شهرستان فلاورجان باحضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری؛ یکشنبه ۲۱ فروردین ماه۱۴۰۱ برگزار شد.

۳۰ فروردین ۱۴۰۱