شوری اسلامی

عصر روز گذشته  ۳۱ فروردین ماه، جلسه اعضای شورای اسلامی شهرستان فلاورجان با دکتر معینی سرپرست فرمانداری برگزار شد.

۱ اردیبهشت ۱۴۰۱