ضیافت الهی

دکتر مهدی معینی فرماندار شهرستان فلاورجان صبح امروز چهارشنبه ۷ اردیبشت ماه ۱۴۰۱  از مجموعه خط شکنان و اجرای طرح کریم آل طاها در ماه ضیافت الهی بازدید به عمل آورد.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱