طرح شهید سلیمانی

جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان فلاورجان به ریاست مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان و با حضور مسئولین شهرستان برگزارگردید.

۱۰ بهمن ۱۴۰۰