طلاب

۲۳فروردین ماه دکتر معینی سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان در جلسه طلاب و روحانیون قهدریجان حضور یافت.

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان فلاورجان با حضور مهندس ساعدی فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان در حوزه علمیه فلاورجان برگزار شد.

۱۸ بهمن ۱۴۰۰