عفاف وحجاب

فرماندار شهرستان فلاورجان هدف از تشکیل جلسه قرارگاه عفاف و حجاب را پرورش فضایل اخلاقی و فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و کاهش بدحجابی در جامعه عنوان کرد.

۱۳ آذر ۱۴۰۱

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه پوشاک و البسه با موضوع حجاب و عفاف در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

جلسه مشترک ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان فلاورجان در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

۱۷ فروردین ۱۴۰۱